Abort og etik

Spørgsmål I: Mener du, at abort er et etisk problem?


Følgende svarer JA:SOCIALDEMOKRATERNE (A)
 • Anders Andreasen, Vestjylland: Naturligvis er det en etisk udfordring - hvert enkelt par og hver enkelt kvinde skal støttes til det mest kvalificerede valg
 • Daniel Toft Jakobsen, Østjylland: Abort er en etisk problemstilling

RADIKALE VENSTRE (B)
 • André Just Vedgren, København: Vi har fundet en god løsning på problemet ved at definere en grænse for fri abort med en række rimelige dispensationsmuligheder
 • Andreas Steenberg, Vestjylland: Selvfølgelig er det et svært valg, men et valg, som den enkelte selv skal træffe.
 • Anne Marie Geisler Andersen, Nordsjælland: Ja, men vi har fornuftige regler for, hvornår det må foretages. Problemet opstår, når abort begrundes med fx køn eller hårfarve
 • Daniel Nyboe Andersen, Nordjylland: Ja, en abort er følelsesladet og har indbyrdes modsatrettede hensyn, og er således et personligt dilemma
 • Henrik Klitgaard, Nordsjælland
 • Jes Juel Lauesen, Vestjylland: Så absolut !
 • John Bach Thygesen, Sydjylland: Det er en etisk diskution, men ingen tvivl om at vi skal bevare retten til abort.
 • Karen Melchior, Østjylland: Ingen ønsker en abort. Moderens ret til egen krop og prioritet for godt barneliv går forud for etiske overvejelser om fosterets rettigheder.
 • Mathias von Jessen, Fyn: Retten til abort er et etisk anliggende for kvinden. Aborter må ikke opfattes som et præventionsmiddel.
 • Ole Lynggaard Jørgensen, Sydjylland: Hvornår er der tale om liv?
 • Thomas Høj, Nordjylland
 • Troels Brandt, Sjælland: Et klassisk dilemma. Hensynet til moderens samlede livssituation må veje tungt

KONSERVATIVE (C)
 • Anders Johansson, Fyn: Der er nogle etiske udfordringer i forhold til spørgsmålet om abort
 • Birgitte Klintskov Jerkel, Sjælland: Men det skal være op til den enkelte at beslutte. Jeg kunne ikke få foretaget en abort, med mindre der var noget galt med fosteret
 • Casper Strunge, København: Abort er et etisk problem, og skal absolut kun vælges som sidste udvej.
 • Helle Bonnesen, København: Ja, hvis det sker pga ønsket om at undgå et bestemt køn, mindre handicaps m.m.
 • Jens-Henrik Kirk, Vestjylland
 • Karsten Ulstrup Kristensen, Østjylland
 • Katarina Ammitzbøll, Østjylland: Abort skal ikke være en nem løsning. Man skal bruge prævention.
 • Marie Louise Friderichsen, Sjælland: Men jeg mener også at vi har overvejet konsekvenserne af det i DK
 • Søren-Michael Pihl, København: Det er en balance mellem hensynet til moderen og det ufødte barn
 • Tove Videbæk, Vestjylland: Et ufødt barn er lige så meget et menneske som et født barn er!

SOCIALISTISK FOLKEPARTI (F)

 • Birgitte Kjøller Pedersen, Bornholm: Abort er ikke et gode, men det mindste af to onder. Abortlovgivning vil aldrig være etisk neutral

LIBERAL ALLIANCE (I)

 • Jakob Arendt Laursen, Sydjylland


KRISTENDEMOKRATERNE (K)
 • Anders Friis Knudsen, Fyn: Der er ikke nogen argumenter for antallet af aborter. Ethvert fravalg af menneskeliv er uhyggeligt og et udtryk for en etisk glidebane
 • Bess Serner-Pedersen, Storkøbenhavn
 • Birgit Jakobsen, Sydjylland
 • Brian Christensen, Vestjylland: Det er selvfølgeligt et problem at man ved en abort slår et menneske ihjel
 • Fridtjof Stidsen, Østjylland: Et stort problem. Det flytter vort menneskesyn.
 • Henning Østergaard-Christensen, Sjælland: Menneskelivet er ukrænkeligt, vi råder ikke over livet.
 • Henri Nissen, Sydjylland: Ja, ganske enkelt fordi abort er at tage et andet menneskes liv. Et foster er også et menneske
 • Henrik Howardsen, København: Et menneske er et liv fra undfangelsen. Der fjernes 41 sådanne liv dagligt i Danmark ved abort. Det er et voldsomt problem!
 • Inger Ottesen, Nordjylland: I min optik er er barn et menneske fra undfangelsen. Det er et individ med en selvstændig DNA-profil
 • Isabella A. Laursen, Østjylland: Abort er at fratage et uskyldigt barn sit liv, før det er begyndt. Det skal forbydes i Danmark.
 • Jens Kristian M. Nielsen, Vestjylland
 • Jihmmy Bach-Friis, Københavns omegn
 • Karlo Brondbjerg, Vestjylland: Livet starter ved undfangelsen, og besidder 100% hele DNA-arvemassen ved undfangelsen
 • Kim Laursen, Fyn: At slå levedygtige fostre ihjel er principielt forkert
 • Knud Erik Hansen, Sydjylland
 • Knud Gaarn-Larsen, Vestjylland: Det er ikke alene etisk, men også dybt menneskeligt, når vi vil gøre os til herre over liv og død
 • Kristian Andersen, Vestjylland: Vi har med et menneske at gøre fra undfangelsen. Derfor er det fratagelse af liv når vi i Danmark udfører provokerede aborter
 • Kristian S. Larsen, Østjylland
 • Lisbeth Rask Nielsen, Sjælland: Der er åbenlyst tale om et levende væsen og jeg finder det meget problematisk, at man har ret til at få dræbt et lille menneske
 • Mathias Mogensen Brosbøl, Østjylland: Sundhedspersonale, forældre og barnet selv lider under det. Frie abort udtrykker et farligt menneskesyn, hvor liv kan vurderes og kasseres
 • Nick Hansen, Nordjylland: Hvem spørger barnet om det vil leve?
 • Niels Møller Jessen, Sydjylland
 • Per Kristensen, Sjælland: Respekten for menneskeliv påvirkes af, hvad det er lovligt at gøre ved hinanden, derfor også at det er frit at vælge abort
 • Rise Eskildsen, Fyn: Absolut, vil kæmpe for ret til LIV fra undfangelse til naturlig død
 • Ruth Tidemand Nielsen, Nordjylland
 • Sara Sejergaard, Københavns omegn
 • Simon Overby Kristensen, Østjylland: Livet starter ved undfangelsen, og skal beskyttes og respekteres fra det øjeblik.
 • Stig Grenov, Nordsjælland: KD afskaffer loven om den frie abort og erstatte den med den tyske model. Livet starter ved befrugtningen. 6.000 aborter vil reddes årligt
 • Verner B. Andersen, Vestjylland

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Alex Ahrendtsen, Fyn
 • Anders Ladegaard, Vestjylland: Abort giver altid anledning til en livlig diskussion. Derfor kan jeg ikke fornægte at abort er et problem set ud fra et etisk synspunkt.
 • Johnny F. Andresen, Østjylland: Desværre er abort i dag så frit, at man kan benytte det som alternativt præventionsmiddel. Det er en uansvarlig opførsel.
 • Julie Gottschalk, Sydjylland
 • Karina Adsbøl, Sydjylland
 • Kristian Tørning, Københavns omegn: Jeg finder det betænkeligt, hvis unge tror, at abort er sammenligneligt med prævention
 • Liselott Blixt, Sjælland
 • Merete Dea Larsen, Sjælland: Kan være det i nogle sammengænge
 • Mette Hjermind Dencker, Østjylland: Ja, med 16.000 aborter om året, vidner det om mange sjusker med prævention. Der skal vi være bedre til at oplyse.
 • Morten Dreyer, København
 • Pia Kjærsgaard, Københavns omegn
 • Preben Bille Brahe, København
 • Jørgen Mundt Andersen, Bornholm

VENSTRE (V)


ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Bo Haxthausen, Bornholm
 • Christian Juhl, Sjælland: Ja - naturligvis. Enhver kvinde har ret til at bestemme over sin egen krop, herunder retten til abort.
 • Sarah Glerup, København

Følgende svarer NEJ:


SOCIALDEMOKRATIET (A)
 • Ane Halsboe-Jørgensen, Nordjylland
 • Anne Sina, Sydjylland: Nej, men der vil altid være etiske overvejelser og svære valg
 • Kaare Dybvad, Sjælland: Ikke som det er i dag
 • Astrid Krag, Sjælland
 • Frank Heidemann, Vestjylland
 • Morten Ryom, Nordjylland
 • Mette Gjerskov, Sjælland
 • Thomas Jensen, Vestjylland
 • Lea Wermelin, Bornholm: Jeg mener, at retten til fri abort er helt afgørende her i Danmark og en milepæl i vores kamp for ligestilling herhjemme
 • Claus Larsen-Jensen, Bornholm: Jeg er ubetinget for fri abort
 • Christian Rabjerg Madsen, Sydjylland: Den frie abort er et fremskridt for ligestillingen i Danmark. Kvindens ret til egen krop er afgørende.

RADIKALE VENSTRE (B)
 • Bente Johansen, Bornholm
 • Camilla Hersom, Fyn: Jeg er for fri abort, men der skal være en grænse for hvor sent i graviditeten den kan foretages
 • Camilla Kampmann, Nordsjælland
 • Jacob Juul Pedersen, Københavns omegn: Det kan selvsagt være en konsekvens af en situation med mange problemer.
 • Lotte Rod, Sydjylland
 • Louise Lundbech Krog, Nordjylland
 • Sander Jensen, Østjylland: Det er dog ikke ønskeligt for nogen, at man skal ende i en situation, hvor man skal træffe dette svære valg
 • Sophie Danneris, København
 • Sven Thorhauge, Østjylland: Abort er pr. definition en etisk spørgsmål, da det handler om vores forhold til liv og forpligtelse
 • Søren Burcharth, København
 • Samira Nawa Amini, København: Jeg mener, vi har en fin abort-grænse i dag

KONSERVATIVE (C)
 • Anne Ginderskov Hansen, København
 • Henrik Dalgaard, Nordjylland
 • Peder Tørnqvist, Sydjylland
 • Rune Kristensen, Sjælland: Der kommer ikke noget godt ud af at tvinge personer, der ikke ønsker at få børn til at få dem.
 • Samina Shah, Østjylland: Nej jeg mener, at det er personligt problem, som er helt op til den enkle pige/kvinde at tage beslutning om.
 • Søren Vanting, Østjylland
 • Tina Franson Spile, Sydjylland

SOCIALISTISK FOLKEPARTI (F)
 • Özlem Sara Cekic, København: Enhver kvinde har ret til at bestemme over sin egen krop. Men der kan være etiske dilemmaer, som vi skal blive ved med at debattere

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Anette Skafte, Københavns omegn
 • Jan-Erik Messmann, Nordsjælland
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Fyn: Det er et etisk dilemma- og det er bestemt ikke noget, der skal tages let.
 • Kenneth Fredslund Pedersen, Sydjylland: Det drejer sig om oplysning og vejledning, abort er en god løsning, det skal dog ikke bruges som prævention
 • Michael Nedersøe, Østjylland: Mange faktorer kan spille ind, når mennesker vælger at får foretaget en abort. Derfor mener jeg, at folk skal have retten til selv at vælge
 • Peter Skaarup, København: Det er et etisk spørgsmål, ja, men ikke et problem.

ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Anne Hegelund, Østjylland
 • Annila Holm Nielsen, Københavns omegn
 • Charlotte Nørgaard, Sydjylland: Etisk som i religiøst? Så er det for mig ikke et problem. Men jeg mener, at man skal tænke sig rigtigt godt om, før man vælger abort
 • Jens Wenzel Andreasen, Københavns omegn: Et etisk spørgsmål, ja, men ikke et problem. Vi skal beskytte retten til at bestemme over egen krop.
 • Katrine Toft Mikkelsen, København: Det er et politisk spørgsmål - retten til abort handler først og fremmest om kvinders ret til at bestemme over egen krop
 • Lea Maria Kielsholm, Vestjylland: Det er problem, at abort af nogle bruges som prævention. Men en velovervejet abort er ikke i sig selv et etisk problem.
 • Mads Paulsen, København
 • Maja Albrechtsen, Østjylland
 • Malene Rye Andersen, Fyn
 • Malte Bang, Vestjylland: Det er en etisk problemstilling, men jeg støtter den fri abort.
 • Maria Temponeras, Østjylland: Et tidligt embryon er ikke et menneske...det er ikke engang liv
 • Morten Riis, Bornholm: Jeg er tilhænger af fri abort, men er naturligvis klar over, at der gemmer sig menneskeskæbner bag hvert enkelt valg
 • Ole Karup, Sydjylland: Nej,men det kan have store menneskelige konsekvenser.
 • Rasmus Slot, Sydjylland
 • Rasmus Vestergaard Madsen, Østjylland
 • Susanne Flydtkjær, Nordjylland: Det er et etisk spørgsmål - men ikke et problem
 • Torben A. Hansen, Vestjylland
 • Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Storkøbenhavn


Følgende svarer andet:SOCIALDEMOKRATIET (A)

 • Karen J. Klint, Sydjylland: Jeg ved, abort er en meget svær beslutning. Og en man glemmer. Derfor vil jeg ikke svare ja / nej på det spørgsmål. Etik er personligt


ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Margit Kjeldgaard, Nordsjælland: For hvem?