Aborttallet

Spørgsmål II: Vil du arbejde for at begrænse antallet af aborter?


Følgende svarer JA:


SOCIALDEMOKRATIET (A)

 • Ane Halsboe-Jørgensen, Nordjylland: En abort er en ulykkelig situation, som ingen ønsker. Det skal forebygges.
 • Anders Andreasen, Vestjylland: Lykkelig abort findes ikke. Derfor er oplysning og forebyggelse vigtig for at bringe antallet ned - MEN valget er og skal være individuelt
 • Claus Larsen-Jensen, Bornholm: Både ja og nej. En velbegrundet abort skal ikke forhindres, men der bør selvfølgelig ikke være flere aborter end nødvendigt
 • Daniel Toft Jakobsen, Østjylland: Enhver abort er en ulykkelig og svær situation. Færre aborter må derfor være et politisk mål.
 • Anne Sina, Sydjylland: Ja, ved at sikre at folk bruger prævention
 • Karen J. Klint, Sydjylland: Det gør vi gennem oplysning og seksualvejledning 

RADIKALE VENSTRE (B)
 • Anne Marie Geisler Andersen, Nordsjælland: Men ikke via lovændringer, men via oplysning og rådgivning med henblik på færre uønskede graviditeter
 • Camilla Hersom, Fyn: Det afgørende er at ingen bliver uønskede gravide
 • Camilla Kampmann, Nordsjælland: Med bedre uddannelse af de unge om beskyttelse mod uønsket gravilitet ved anvendelse af prævention
 • Daniel Nyboe Andersen, Nordjylland: Det vil jeg gøre, ved at forebygge uønskede graviditeter. Især blandt meget unge og socialt udsatte grupper
 • John Bach Thygesen, Sydjylland: Ved at oplyse om prævention, men muligheden for abort skal være tilstede.
 • Karen Melchior, Østjylland: Mange aborter er ikke godt, men ikke begrænse kvinders adgang til abort før 12 uge. Sexual undervisning, fri adgang til prævention er vejen.
 • Lotte Rod, Sydjylland: Ja, ved at styrke seksualundervisningen, men ikke ved at begrænse adgangen til abort
 • Louise Lundbech Krog, Nordjylland: En abort er en stor følelsesmæssig belastning ligesom et uønsket barn risikerer at få en dårlig opvækst - derfor!
 • Mathias von Jessen, Fyn: Vi skal naturligvis forebygge et højt antal af uønskede graviditeter af hensyn til kvindernes sundhed
 • Ole Lynggard Jørgensen, Sydjylland: Oplysning og at undgå uønsket graviditet
 • Sander Jensen, Østjylland: Jeg vil arbejde for bedre rådgivning, oplysning og seksualvejledning til især de unge
 • Sven Thorhauge, Østjylland: Abort er et stort indgreb og der bør være god oplysning på området
 • Søren Burcharth, København
 • Thomas Høj, Nordjylland
 • Troels Brandt, Sjælland: Absolut sidste valg og en desperat handling og sidste udvej
 • Samira Nawa Amini, København: Via oplysning om prævention

KONSERVATIVE (C)
 • Anne Ginderskov Hansen, København: Oplysning om prævention er væsentlig. Det er en hård beslutning, at få foretaget en abort. Men nej tak til fordømmelse!
 • Birgitte Klintskov Jerkel, Sjælland: Ja, via af forebyggende arbejde og oplysningskampagner
 • Casper Strunge, København: Via oplysning og forebyggelse.
 • Henrik Dalgaard, Nordjylland: Gennem oplysning af unge og abort skal ses som eftervirkningerne af en uheldig omstændighed og ikke prævention
 • Jens-Henrik Kirk, Vestjylland
 • Karsten Ulstrup Kristensen, Østjylland
 • Rune Kristensen,  Sjælland: Jeg vil indføre brugerbetaling.
 • Samina Shah, Østjylland: Seksual undervisning i skolen og kampagner
 • Tove Videbæk, Vestjylland: Ja, det har jeg altid gjort, og det vil jeg fortsat gøre!

SOCIALISTISK FOLKEPARTI (F)
 • Birgitte Kjøller Pedersen, Bornholm: Jeg vil arbejde for, at ingen skal føle sig presset til abort af sociale, økonomiske eller moralske årsager
 • Özlem Sara Cekic, København: Det er vigtigt at styrke seksualoplysingen og forebyggende arbejde, så færre bliver uønsket gravide. En abort er aldrig en rar oplevelse

LIBERAL ALLIANCE (I)

 • Jakob Arendt Laursen, Sydjylland


KRISTENDEMOKRATERNE (K)
 • Anders Friis Knudsen, Fyn: Hvert reddet liv er et lille skridt i den rigtige retning. Målet ligger langt fra de politiske muligheder
 • Bess Serner-Pedersen, Storkøbenhavn
 • Birgit Jakobsen, Sydjylland
 • Brian Christensen, Vestjylland: Jeg vil arbejde for at loven om den fri abort afskaffes
 • Fridtjof Stidsen, Østjylland: Når der ikke er flertal for at fjerne loven må vi arbejde for at nedbringe antallet
 • Henning Østergaard-Christensen, Sjælland: Ved at få loven ændret
 • Henri Nissen, Sydjylland: Gennem obligatorisk oplysning
 • Henrik Howardsen, København
 • Inger Ottesen, Nordjylland: For mig er livet ukrænkeligt
 • Isabella A. Laursen, Østjylland: Første skridt er obligatorisk rådgivning til abortsøgende. Det vil halvere aborttallet.
 • Jens Kristian M. Nielsen, Vestjylland: Der skal være obligatorisk rådgivning til alle abortsøgende
 • Jihmmy Bach-Friis, Københavns omegn
 • Karlo Brondbjerg, Vestjylland: Målet er 0 aborter, med mindre moderen og/eller barnet er i livsfare
 • Kim Laursen, Fyn: 16.000 aborter i dag er alt for mange. Det kan nedbringes med gratis rådgivning
 • Knud Erik Hansen, Sydjylland
 • Knud Gaarn-Larsen, Vestjylland
 • Kristian Andersen, Vestjylland: Jeg så helst loven om fri abort afskaffet. Indtil det sker skal der rådgives og oplyses meget mere end tilfældet er i dag.
 • Kristian S. Larsen, Østjylland
 • Lisbeth Rask Nielsen, Sjælland: Ja det vil jeg. Alle har adgang til prævention i Danmark og alle der dyrker sex må tage det ansvar på sig som en evt. graviditet medfører
 • Mathias Mogensen Brosbøl, Østjylland: Rådgivning og oplysning om risiko for mén, og om adoption som alternativ, samt socioøkonomisk støtte. Så helst 0 aborter.
 • Nick Hansen, Nordjylland: Kommuner skal aktivt tilbyde vejledning og rådgivning om alternative muligheder til abort
 • Niels Møller Jessen, Sydjylland
 • Per Kristensen, Sjælland: Der vil altid være situationer hvor abort er nødvendigt, derfor er vigtigt at arbejde for at begrænse antallet, men 0 vil det ikke blive.
 • Rise Eskildsen, Fyn: Absolut, objektiv vejledning til kommende forældre om muligheder for at føde barnet og følgerne efter abort
 • Ruth Tidemand Nielsen, Nordjylland
 • Sara Sejergaard, Københavns omegn
 • Simon Overby Kristensen, Østjylland: Der er en række initiativer, der bør sættes i værk, f.eks. bedre abortrådgivning og mere restriktive regler for sene aborter
 • Stig Grenov, Nordsjælland: KDs mål er at sænke antallet af provokerede aborter til nul. Oplysning, rådgivning og sociale tiltag kan ændre holdningen i befolkningen
 • Verner B. Andersen, Vestjylland

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Alex Ahrendtsen, Fyn
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Fyn: Via hjælp og vejledning skal det sikres, at der træffes oplyste og velovervejede beslutninger om abort
 • Johnny F. Andresen, Østjylland: En holdningsændring og en bedre forståelse for ansvar skal især ud blandt de unge.
 • Julie Gottschalk, Sydjylland
 • Karina Adsbøl, Sydjylland
 • Kenneth Fredslund Petersen, Sydjylland: Det giver sig selv, vi skal begrænse så meget som muligt. Men det skal være et frit valg undervejs
 • Kristian Tørning, Københavns omegn: Ja, i det omfang man kan begrænse aborter med endnu mere oplysning
 • Liselott Blixt, Sjælland
 • Merete Dea Larsen, Sjælland: Bedre forebyggelse
 • Mette Hjermind Dencker, Østjylland: Vi politikere skal ikke bestemme om folk må abort eller ej, men måske blive bedre til at oplyse om bortadoption som alternativ
 • Michael Nedersøe, Østjylland: Jeg ønsker bedre støtte, vejledning og hjælp, for herved at mindske brugen af aborter.
 • Morten Dreyer, København
 • Pia Kjærsgaard, Københavns omegn
 • Preben Bille Brahe, København
 • Jørgen Mundt Andersen, Bornholm

VENSTRE (V)


ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Bo Haxthausen, Bornholm
 • Christian Juhl, Sjælland: Det vil jeg gøre ved at sikre gratis prævention og oplysning om brugen af prævention.
 • Lea Maria Kielsholm, Vestjylland: I form af at støtte seksualundervisning samt uddeling af gratis kondomer til unge, således at de lærer at beskytte sig mod graviditet
 • Mads Paulsen, København:  Nemmere adgang til prævention for især unge, vil føre til reduktion af aborter og ikke mindst kønssygdomne
 • Malene Rye Andersen, Fyn: Ved hjælp af gratis prævention
 • Malte Bang, Vestjylland: Ja, gennem seksualundervisning og bedre adgang til prævention. Ikke begrænsning af kvinders selvbestemmelse.
 • Margit Kjeldgaard, Nordsjælland: ja, med gratis eller i hvert fald billigere prævention
 • Maria Temponeras, Østjylland: gratis prævention og bedre seksualundervisning
 • Ole Karup, Sydjylland: En måde at forebygge/begrænse antallet af aborter på vil for mig være at billiggøre preventionsmidler.
 • Rasmus Vestergaard Madsen, Østjylland: Vi skal sætte ind og give øgede midler til seksualundervisning og -oplysning, samt gøre kondomer gratis.
 • Sarah Glerup, København: Jeg er bekymret over antallet af sene aborter, hvor forældrene fravælger barnet pga. risiko for handikap. I 20. uge er det jo reelt et barn!
 • Susanne Flydtkjær, Nordjylland: Og det kan ske ved at undgå uønsket graviditet. fx. gratis prævention - gerne i form af gratis kondomer som også beskytter mod kønssygdomme.
 • Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, København og omegn
 • Jens Wenzel Andreasen, Københavns omegn: Rådgivning og gratis kondomer til unge er en god måde at begrænse antallet af aborter på
 • Charlotte Nørgaard, Sydjylland: Det er vigtigt at oplyse om prævention, så især unge ikke bliver gravide uden at være klar til forældrerollen. Abort er den sidste løsning
 • Katrine Toft Mikkelsen, København: Ja, vi skal undgå uønskede graviditeter og sikre at der ikke er kvinder, der er nødt til at vælge abort af økonomiske/sociale årsager

Følgende svarer NEJ:


SOCIALDEMOKRATIET (A)
 • Kaare Dybvad, Sjælland
 • Astrid Krag, Sjælland
 • Frank Heidemann, Vestjylland
 • Morten Ryom, Nordjylland
 • Mette Gjerskov, Sjælland: Kun hvis vi fastholder kvindens klare ret til selv at vælge
 • Thomas Jensen, Vestjylland
 • Lea Wermelin, Bornholm: Men vi skal selvfølgelig sikre oplysning til unge kvinder og mænd, så vi så vidt muligt undgår uønskede graviditeter
 • Christian Rabjerg Madsen, Sydjylland: Det er kvindernes eget personlige valg

RADIKALE VENSTRE (B)
 • André Just Vedgren, København: Abort er aldrig et let valg, og vi kan altid oplyse bedre om prævention, men jeg ønsker ikke at stramme lovgivningen
 • Andreas Steenberg, Vestjylland: Nej, jeg håber ikke selv jeg ville vælge det, men jeg synes folk selv skal træffe det valg.
 • Bente Johansen, Bornholm
 • Henrik Klitgaard, Nordsjælland
 • Jacob Juul Pedersen, Københavns omegn
 • Jes Juel Lauesen, Vestjylland: Enhver abort er en for mange. Men det må være enhver kvindes ret at få abort indtil svangerskabets 12. uge.
 • Sophie Danneris, København: Aborter er ikke godt, men jeg vil ikke begrænse kvinders adgang til abort før 12. uge.

KONSERVATIVE (C)
 • Anders Johansson, Fyn
 • Helle Bonnesen, København: Jeg vil hellere arbejde for at begrænse antallet af uønsket graviditet.
 • Katarina Ammitzbøll, Østjylland:Ikke principielt, fokus på prævention, som mange unge ikke bruger 
 • Marie Louise Friderichsen, Sjælland: Kun hvis jeg får indtrykket af, at det bliver brugt uetisk
 • Peder Tørnqvist, Sydjylland
 • Søren Vanting, Østjylland
 • Søren-Michael Pihl, København: Jeg synes Danmark har en velfungerende lovgivning på området
 • Tina Franson Spile, Sydjylland: Jeg vil arbejde for, at færre kvinder bliver uønsket gravide

DANSK FOLKEPARTI (O)
 • Anders Ladegaard, Vestjylland: Jeg vil ikke, på nogle måder, gribe ind i folks handlefrihed og abort er jo et frit valg.
 • Anette Skafte, Københavns omegn
 • Jan-Erik Messmann, Nordsjælland: Børn der ikke er planlagt eller ønsket, vil heller ikke få noget godt liv. Derfor skal man heller ikke begrænse antallet af aborter.
 • Peter Skaarup, København: Jeg ser gerne flere oplysningskampagner om prævention m.v., så antallet af aborter frivilligt kan begrænses.

ENHEDSLISTEN (Ø)
 • Annila Holm Nielsen, Københavns omegn: Nej ikke i udgangspunktet, kvinder skal have fri råderet over egen krop.
 • Maja Albrechtsen, Østjylland: Det er vigtigt, at abort ikke anvendes som prævention. Det er dyrt og usundt. Her kunne f.eks. gratis kondomer til unge være en mulighed
 • Morten Riis, Bornholm: Antallet af aborter så jeg gerne lig nul. Det kræver en stor social indsats, som jeg naturligvis vil kæmpe for.
 • Rasmus Slot, Sydjylland
 • Torben A. Hansen, Vestjylland: Hvis det skal begrænses, så skal det ske gennem billigere/gratis svangerskabsforebyggende midler
 • Anne Hegelund, Østjylland